در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ مجموعه زیست شناسی دریا (کد 1216) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید.

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد 98 مطالعات جهان شامل 150 تست در دروس 1. زبان عمومی و تخصصی 2. فیزیولوژی جانوری 3. جانور شناسی (با تاکید بر جانوران دریایی) 4. زیست شناسی سلولی و مولکولی 5. اکولوژی (با  تأکید بر تنوع زیستی و آلودگی دریا) و در گرایش های زیر می باشد:

  1. جانوران دریا
  2. بوم شناسی دریا
  3. آلودگی دریا
  4. گیاهان دریا