در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸ زیست شناسی جانوری (کد 1214) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید.

دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 زیست شناسی جانوری شامل سوالات در تمامی گرایش های زیر می باشد:

  1. فیزیولوژی
  2. سیستماتیک و بوم شناسی
  3. سلولی و تکوینی