در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ زراعت و اصلاح نباتات (کد 1303) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید.

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته زراعت و اصلاح نباتات شامل دروس و مواد امتحانی زیر می باشد:

 1. زبان عمومی و تخصصی
 2. زراعت
 3. طرح آزمایش های کشاورزی
 4. ژنتیک
 5. آمار و احتمالات
 6. اصلاح نباتات
 7. فیزیولوژی گیاهان زراعی
 8. اکولوژی
 9. خاک شناسی
 10. کنترل و گواهی بذر
 11. شناسایی و مبارزه با علف های هرز

و شامل گرایش های زیر می باشد:

 1. ژنتیک و به نژادی گیاهی
 2. آگروتکنولوژی (فیزیولوژی گیاهان زراعی، اکولوژی گیاهان زراعی، علوم و تکنولوژی بذر، علوم علفهای هرز)
 3. اگرواکولوژی