در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸ توسعه روستایی (کد 1325) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید.

دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 توسعه روستایی شامل سوالات دروس زیر می باشد:

  1. زبان عمومی و تخصصی انگلیسی
  2.  اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی
  3.  مدیریت و تعاون روستایی
  4.  ترویج و آموزش کشاورزی
  5.  جامعه شناسی روستایی
  6.  روانشناسی اجتماعی