در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸ اقتصاد کشاورزی (کد 1304) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید.

دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 اقتصاد کشاورزی شامل سوالات در تمامی گرایش های زیر می باشد:

  1. سیاست و توسعه کشاورزی
  2. اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
  3. اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست
  4. بازاریابی محصولات کشاورزی