دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری ژئوفیزیک – الکترومغناطیس سال ۹۸

دانلود دفترچه سوالات دکتری الکترومغناطیس 98 (دروس تخصصی)

دانلود پاسخنامه و کلید سوالات دکتری الکترومغناطیس 98 (دروس تخصصی)

دانلود دفترچه سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه علوم پایه)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه علوم پایه)