کتاب حاضر، مرجع کامل بانک تست درس اصول طراحی کامپایلر دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر و بخصوص داوطلبین کنکور کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر است. با توجه به سرفصل مصوب درس اصول طراحی کامپایلر، این کتاب دارای هشت فصل است. هر فصل شامل دو بخش تست های تالیفی و سراسری طبقه بندی شده است .

بخش اول شامل تست های تالیفی به همراه پاسخ تشریحی آنها است. پاسخ ها بسیار دقیق و کامل بوده و تلاش شده تمامی نکات مفهومی مرتبط با هر تست آورده شود . مجموعه تست های تالیفی، حاصل تلاش چندین ساله مولف در طراحی تست برای آزمون های آزمایشی متعدد کارشناسی ارشد، تالیف کتب مرجع برای این درس و تدریس این درس در دانشگاه بیش از یک دهه بوده است.

بخش دوم شامل تست های سراسری به همراه پاسخ تشریحی آن ها است که تاکنون در تمامی آزمون های سراسری کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر آمده است . مطالعه این تست ها کمک شایانی به یادگیری هر چه بهتر مفاهیم این درس کرده و افزایش قابل توجه مهارت خواننده در تست زنی را به همراه دارد. با توجه به اینکه عمدتاً تست ها می تواند به صورت تمرین نیز دیده شود، دانشجویان م یتوانند آن ها را حل کرده و جوابشان را با پاسخ های دقیق داده شده مقایسه کنند تا هر چه بهتر مفاهیم این درس را یاد گرفته و دید بسیار خوبی در این درس کسب کنند؛ لذا این کتاب می تواند کنار سایر مراجع یک مرجع بسیار خوبی برای درس اصول طراحی کامپایلر در دانشگاه ها نیز باشد.