بهترین منابع زبان عمومی کنکور کارشناسی ارشد برای کلیه رشته ها در این صفحه از تحصیلات تکمیلی قرار گرفته است. زبان عمومی درسی مهم در آزمون کارشناسی ارشد می باشد که داوطلبان زیادی به علت ایراد در این درس معمولا به سوالات آن پاسخ نمی دهند در صورتیکه پاسخگویی به سوالات این درس می تواند موجب رتبه خوبی برای داوطلب شود و همچنین در میزان پذیرش دانشجو در دانشگاه تاثیر خاصی دارد.

در این صفحه بهترین منابع و کتاب هایی که مطالعه هر یک از آنها به تنهایی برای آمادگی کامل این درس در آزمون کارشناسی ارشد کفایت میکند معرفی و ارائه شده است.