منابع و مراجع ارشد ژنتیک

منابع و مراجع ارشد ژنتیک
  1. Principle of Genetics – Fourth Edition Snustad. Simmon. (2006)
  2. An Introduction to Human Molecular Genetics- Second Edition- jack.j.pasternak (2005)
  3. Molecular Biology- Robert F. Weaver
  4. Gene Regulation- Fifth edition – David. S. Latchman
  5. اصول و تجزیه ژنتیک جلد ۱ و ۲ – ترجمه دکتر احمد ارزانی و مهندس سید الیاس مرتضوی
  6. ژنتیک پزشکی تامپسون – ترجمه دکتر مراد علیزاده(۲۰۰۱)
  7. ژنتیک انسانی و پزشکی – دکتر یوسف سیونا
  8. خلاصه مباحث کارشناسی ارشد ژنتیک ، عاطفه رزازان، نشر پردازش
  9. نرم افزار آزمون ساز تحصیلات تکمیلی، مجموعه سوالات و منابع کارشناسی ارشد ژنتیک / نوآوران نشر الکترونیک پارسه
  10. مجموعه سوالات کارشناسی ارشد ژنتیک دانشگاه آزاد و سراسری با پاسخ تشریحی، سعید نوروزی، نشر پردازش

پست‎های مرتبط:

منابع دکتری فیزیولوژی غشاء سلولی

منابع دکتری فیزیولوژی غشاء سلولی

منابع دکتری فیزیولوژی غشاء سلولی (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی...

منابع و مراجع ارشد بیوشیمی

منابع و مراجع ارشد بیوشیمی

فهرست زیر شامل معرفی منابع مرجع دانشگاهی و مطالعاتی کارشناسی...

منابع دکتری رونویسی و بیان ژن

منابع دکتری رونویسی و بیان ژن

منابع دکتری رونویسی و بیان ژن (منابع مرجع مطالعاتی) –...