کتاب سوالات آزمون دکتری ریاضی محض ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ (کتاب تست کنکور دکتری ریاضی محض) با پاسخ کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مبانی آنالیز ریاضی – آنالیز ریاضی – مبانی ماتریس ها و جبر خطی – مبانی جبر ) و کارشناسی ارشد شامل (جبر پیشرفته – آنالیز حقیقی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری