کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری ریاضی محض ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها (کتاب تست دکتری ریاضی محض)

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مبانی آنالیز ریاضی – آنالیز ریاضی – مبانی ماتریس ها و جبر خطی – مبانی جبر ) و کارشناسی ارشد شامل (جبر پیشرفته – آنالیز حقیقی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری