معرفی مهمترین منابع آزمون دکتری حقوق خصوصی 97 (منابع مرجع مطالعاتی) جهت آمادگی آزمون به شرح زیر می باشند:

 1. سجاد جمشیدی، امید ایپکچی / سوالات دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد با پاسخ های کاملا تشریحی / نشر پردازش
 2. اسداله لطفی / ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه / انتشارات مجد
 3. مهدی شهیدی / سقوط تعهدات / مجتمع علمی فرهنگی مجد
 4. سوالات دکتری حقوق خصوصی دانشگاه سراسری با پاسخ تشریحی / نشر پردازش / دکتر محمد مهریزی ثانی، دکتر حامد هادی
 5. ناصر کاتوزیان / وقایع حقوقی / شرکت سهامی انتظار
 6. ناصر کاتوزیان / قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی / نشر میزان
 7. ناصر کاتوزیان / قواعد عمومی قراردادها
 8. ناصر کاتوزیان / ضمانهای قهری
 9. سوالات دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد با پاسخ تشریحی / سجاد جمشیدی، امید ایپکچی / نشر پردازش
 10. قانون تجارت
 11. ربیعا اسکینی / حقوق تجارت: شرکت های تجاری جلدهای اول و دوم / انتشارات سمت
 12. ربیعا اسکینی / حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک) / انتشارات سمت
 13. حسن ستوده تهرانی / حقوق تجارت جلدهای اول و دوم و سوم / نشر دادگستر
 14. ربیعا اسکینی / حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکستگی) / انتشارات سمت

از طریق لینک زیر میتوانید به منابع دسترسی داشته باشید
https://www.tahsilatetakmili.com/blog/manabe-phd-private-law-97/

 

قابل توجه کاربران:

 1. لطفا نظرات، پیشنهادات، انتقادات و سوالات خود را نسبت به معرفی منابع دکتری حقوق خصوصی در پایین صفحه و در بخش “ارسال نظر” بیان نمایید.
 2. در صورتی که از منبع خاصی استفاده نموده اید که نتیجه خوب و مثبتی برای شما در پی داشته است لطفا با معرفی آن در بخش نظرات این صفحه، نسبت به معرفی آن به سایر کاربران اقدام نمایید.
 3. پیشنهادات و انتقادات شما کاربر گرامی می تواند لیست منابع معرفی شده بالا را همواره شامل مهمترین و بروزترین منابع دکتری حقوق خصوصی نماید تا سایر کاربران سایت بتوانند از آن استفاده مفید نمایند.