کتاب مجموعه سوالات آزمونهای کارشناسی ارشد مهندسی نفت از 88 تا 97 با پاسخ تشریحی بهمراه نکات آموزشی در پاسخها (کتاب تست ارشد نفت)