کتاب مجموعه سوالات آزمون های کارشناسی ارشد مهندسی نفت از 83 تا 96 با پاسخ های تشریحی بهمراه نکات آموزشی در پاسخ ها (کتاب تست ارشد نفت)