توضیحات

کتاب گزیده متون نظم 1 گروه مؤلفین مرکز نشر جهش (چاپ دوم) شامل:

 • شرح جامع و کامل گزیده متون نطم 1
 • شامل خلاصه دروس رودکی،منوچهری،فرخی،مروزی،حدیقه الحقیقه،سنایی خاقانی،منطق الطیر،مخزن السرار،حافظ
 • بهمراه آزمون های کارشناسی ارشد سراسری و آزاد با پاسخ نامه تشریحی

فهرست مطالب کتاب:

 1. گزیده اشعار رودکی
 2. گزیده اشعار منوچهری
 3. گزیده اشعار فرخی سیستانی
 4. گزیده اشعار کسایی مروزی
 5. گزیده اشعار حدیقه‌الحقیقه سنایی
 6. گزیده اشعار خاقانی
 7. گزیده اشعار حافظ
 8. منطق‌الطیر عطار نیشابوری
 9. مخزن‌الاسرار نظامی

آزمون کارشناسی ارشد سال 1388 با پاسخامه