مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب پی سازی مدرسان شریف اثر دکتر مسعود عامل سخی

کتاب پی سازی مدرسان شریف شامل سرفصل‌های درس مهندسی پی دوره کارشناسی عمران است که هر فصل مشتمل بر متن درسی و پاسخ تشریحی سؤالات آزمون های سراسری و آزاد سال‌های گذشته می باشد. 

  • فصل اول شامل شناسایی پارامترهای خاکپک و معرفی آزمایش های صحرایی صورت گرفته و به بحث کاملی در خصوص عمق و تعداد گمانه ها براساس آخرین ویرایش مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان ایران است.
  • در فصل دوم شامل مسائل مربوط به طراحی پی های سطحی شامل تعیین ظرفیت باربری و نیز محاسبه نشست‌ها است.
  • فصل سوم شامل فشارهای جانبی خاک و مسائل مربوط به گودبرداری ها است.
  • فصل چهارم شامل مسائل مربوط به پی های عمیق (شمع‌ها) است.

در انتهای کتاب، سؤالات پی سازی آزمون سراسری دوره های قبل با پاسخ کاملاً تشریحی آن‌ها و 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان اراوه شده است.