کتاب زبان عمومی مدرسان شریف (کارشناسی ارشد)  اثر مهرداد جوادزاده شامل مباحث درس زبان انگلیسی منطبق بر سرفصل‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است.

  • بعد از پایان خلاصه هر درس، چند مثال برای درک بهتر مطالب مطرح شده گنجانده شده است.
  • انتهای هر فصل، سؤالات آزمون‌های کارشناسی ارشد سراسری و آزاد دوره های گذشته با پاسخ های کاملا تشریحی بهمراه نکات مهم و کلیدی قرار داده شده است. 
  • انتهای هر فصل، آزمونی تالیفی با پاسخ های کلیدی برای سنجش دانشجویان قرار داده شده است.
  •  پاسخ تشریحی سؤالات آزمون‌های کارشناسی ارشد چندین دوره اخیر و 20 مرحله آزمون جامع با پاسخ تشریحی بهمراه نکات کلیدی و همچنین 10 مرحله آزمون خودسنجی برای سنجش دانشجویان قرار داده شده است.