کتاب نمونه آزمون های تضمینی و برگزار شده استخدامی رشته تربیت بدنی با پاسخنامه واقعا تشریحی و ذکر نکات مهم و کلیدی و آموزشی در پاسخ های تشریحی

در این کتاب پاسخنامه های تشریحی آزمون طوری گنجانده شده است که ریشه اصلی مطلب را بیان نماید تا متقاضیان محترم زمان خود را صرف یافتن پاسخ سوالات در منابع ننمایند.

مطابق با سرفصلهای سازمان سنجش

جهت مطالعه:

سوالات استخدامی دبیر تربیت بدنی آموزش و پرورش