کتاب مجموعه سوالات آزمون های دکتری مدیریت پروژه و ساخت ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ با پاسخ های کاملا تشریحی به همراه نکات آموزشی در پاسخ ها

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه ها و روشهای مدیریت پروژه – فناوری های ساخت و سیستم های ساختمانی)
  • زبان انگلیسی دکتری
  • استعداد تحصیلی دکتری