شامل خلاصه دروس زیر با سبک آموزشی منحصربفرد:

 • خلاصه مباحث حقوق مدنی
 • خلاصه مباحث حقوق تجارت
 • خلاصه مباحث حقوق جزا
 • خلاصه مباحث حقوق ثبت و سردفتری ازدواج و طلاق

شامل سوالات استخدامی در دروس زیر:

 • حقوق مدنی (389 تست)
 • حقوق تجارت (257 تست)
 • حقوق جزا (262 تست)
 • حقوق ثبت و سردفتری ازدواج و طلاق (369 تست)
 • زبان و ادبیات عرب (136 تست)
 • معارف و احکام اسلامی (446 تست)
 • زبان و ادبیات فارسی (143 تست)

در همین ارتباط بخوانید: منابع آزمون سردفتری 97