کتاب سوالات دکتری عمران حمل و نقل ۹۸ ۹۷ ۹۶ ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲ ۹۱ (کتاب تست کنکور دکتری عمران حمل و نقل) با پاسخ کاملا تشریحی و ذکر نکات آموزشی در پاسخها

شامل سوال در دروس:

  • دروس تخصصی در سطح کارشناسی (مکانیک جامدات (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها)) و دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد (مهندسی ترافیک پیشرفته، برنامه ریزی حمل و نقل)
  • استعداد تحصیلی دکتری
  • زبان انگلیسی دکتری