کتاب مجموعه سوالات دکتری مهندسی صنایع از سال 97 96 95 94 93 92 91 با پاسخ های کاملا تشریحی شامل 7 سال سوالات آزمون دکتری مهندسی صنایع در دروس:

  • مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (تحقیق در عملیات (1و2) ـ تئوری احتمالات و آمار مهندسی) و کارشناسی ارشد شـامل (طراحی سیستم های صنعتی)
  • استعداد تحصیلی دکتری
  • زبان انگلیسی دکتری