مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب تحلیل مسائل بررسی سیستم های قدرت مدرسان شریف نویسنده هادی سعادت ترجمه احد کاظمی (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران) و حیدرعلی شایانفر (عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران)

کتاب حاضر به تحلیل مسائل آخرین ویرایش از کتاب «بررسی سیستم‌های قدرت» تالیف هادی سعادت پرداخته است. امید است دانشجویان با مطالعه دقیق آن بهره‌برداری لازم را در این زمینه به عمل آورند

حل مسائل کتاب بررسی سیستم های قدرت هادی سعادت