شامل خلاصه درس و معرفی نکات دروس تخصصی استخدامی پرستاری

قابل استفاده آزمون‌های استخدامی در سطوح کاردانی؛ کارشناسی؛ کارشناسی ارشد

نمونه سوالات آزمون‌های استخدامی؛ پاسخنامه کلیدی

کتاب جامع استخدامی پرستاری فقط شامل دروس تخصصی می باشد، برای دروس عمومی استخدامی پرستاری از کتابهای معرفی شده در بخش زیر می توانید استفاده نمایید.