توضیحات

کتاب زراعت عمومی نشر و پخش پیام دانشگاهی اثر سمیرا نبی افجدی بر اساس کتاب کمال سادات اسمعیلان شامل:

 • شرح بسیار جامع زراعت عمومی به زبان ساده
 • نمای کلی هر فصل به صورت نمودار در ابتدای هر فصل
 • سوالات خودآزمایی زراعت عمومی
 • سوالات طبقه‌بندی شده زراعت عمومی مربوط به ادوار گذشته
 • سوالات آزمون در آزمون (مروری بر فصول)
 • پاسخ‌نامه تشریحی برای کلیه سوالات و مثالها
 • ارائه خلاصه هر فصل به صورت فلش کارت
 • دو دوره آخر سوالات زراعت عمومی ادوار گذشته بصورت طبقه‌بندی شده

فهرست مطالب کتاب زراعت عمومی نشر و پخش پیام دانشگاهی:

 1. کلیات و تعاریف
 2. گروهبندی گیاهان زراعی
 3. اندامهای گیاه (شکل، ساختمان، وظایف)
 4. عوامل محیطی مؤثر بر رشد و نمو گیاهان
 5. آماده‌سازی بستر بذر
 6. بذر در زراعت
 7. عملیات کاشت
 8. عملیات داشت
 9. عملیات برداشت محصول
 10. آیش و تناوب زراعی
 11. نمونه سوالات امتحانی زراعت عمومی سالهای گذشته به همراه پاسخ