توضیحات

کتاب تحلیلی اقتصاد کشاورزی انتشارات راه تألیف سیده فاطمه حمیدی شامل:

 • شرح درس اقتصاد کشاورزی به زبان ساده
 • نمای کلی هر فصل به صورت نمودار در ابتدای هر فصل
 • سوالات خودآزمایی اقتصاد کشاورزی
 • سوالات طبقه‌بندی شده اقتصاد کشاورزی مربوط به ادوار گذشته
 • سوالات آزمون در آزمون (مروری بر فصول)
 • پاسخ‌نامه کلیدی سوالات
 • ارائه خلاصه هر فصل به صورت فلش کارت
 • دو دوره آخر سوالات اقتصاد کشاورزی ادوار گذشته بصورت طبقه‌بندی شده

فهرست مطالب کتاب تحلیلی اقتصاد کشاورزی انتشارات راه:

 1. اقتصاد چیست و درباره چه صحبت می‌کند؟
 2. تقاضا
 3. عرضه
 4. تعادل
 5. کشش
 6. بررسی رفتار مصرف کننده با استفاده از مفهوم مطلوبیت
 7. بررسی رفتار مصرف کننده با استفاده از منحنی‌های بی‌تفاوتی
 8. تولید
 9. برنامه‌ریزی خطی
 10. جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد کشور و
 11. کشاورزی در جهان
 12. فلش کارت بصورت خلاصه و نکات برتر فصول
 13. دو دوره آخر سوالات اقتصاد کشاورزی ادوار گذشته بصورت طبقه‌بندی شده