توضیحات

کتاب درس و کنکور کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره‌ اسلامی موسسه ماهان تألیف اعظم ریاحی (چاپ چهارم – 1395) شامل:

 • شرح کامل تاریخ ایران دوره اسلامی بر اساس آخرین تغییرات سرفصل‌های آزمون کارشناسی ارشد
 • سوالات طبقه‌‌بند‌ی شده آزمون‌های سراسری بهمراه پاسخ تشریحی
 • سوالات طبقه‌بندی شده آزمون آزد بهمراه پاسخ تشریحی
 • بیش از 600 تست و سوال با پاسخ تشریحی
 • مجموعه سوالات کنکور سال 1390 تا 1395 با پاسخ تشریحی

مقدمه‌ی کتاب درس و کنکور کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره‌ اسلامی موسسه ماهان:

کتابی که در درس دارید آخرین ویرایش ازمجموعه کتب خودآموز مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان است که بر مبنای خلاصه درس و تأکید بر نکات مهم وکلیدی و تنوع پرسش‌های چهار گزینه‌ای جمع آوری شده است.

در این ویرایش ضمن توجه کامل به آخرین تغییرات در سر فصل‌های تعین شده جهت آزمون‌های ارشد تلاش گردیده است که مطلب از منابع مختلق و معتبر و مورد تأکید طراحان ارشد با ذکر مثال‌های متعدد بصورت پرسش‌های چهار گزینه‌ای با کلید و در صورت لزوم تشریح کامل ارائه گردد تا دانشجویان گرامی را از مراجعه به منابع دیگر بی‌نیاز نماید.

سرفصلهای مباحث کتاب درس و کنکور کارشناسی ارشد تاریخ ایران دوره‌ اسلامی موسسه ماهان:

 1. طاهریان
 2. آّل سامان
 3. صفاریان
 4. غزنویان
 5. حکومت‌های دیلم و طبرستان
 6. سلجوقیان
 7. خوارزمشاهیان
 8. مغول و ایلخان
 9. حکومت‌های محلی بعد از مغول تار روی کار آمدن تیمور
 10. تیموریان
 11. سلسله‌ی ترکمان
 12. صفویه
 13. افشاریه
 14. زندیه
 15. قاجار
 16. پهلوی