مشخصات, قیمت و خرید کتاب آموزش کاربردی متره و برآورد ابنیه همراه با نکات اجرایی انتشارات نوآور اثر سعید احمدی :

  • براساس و به همراه متن آخرین ویرایش فهرست بها
  • شامل متن کامل شرایط عمومی پیمان و پیمان‌های سر جمع
  • به انضمام مثال‌های کاربردی متنوع از پروژه‌های عملی