مشخصات, قیمت و خرید کتاب شرح تفصیلی بر مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و ایجاد تاسیسات برقی) انتشارت نوآور اثر پوریا ساسانفر, شاهرخ شجاعیان و ایمان سریری آجیلی