مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب کوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU) از نشر جامعه نگر ترجمه دکتر ملیحه کدیور

کتاب کوریکولوم اصلی پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان (NICU), به عنوان مرجعی معتبر برای تکمیل رشته و یا آمادگی در امتحان، از انجمن سلامت زنان، مامایی و پرستاری نوزادان (AWHONN)، انجمن پرستاری مراقبت ویژه نوزادان آمریکا (AACN)، انجمن ملی پرستاری نوزادان (NANN)  شناخته شده است و معمول ترین اختلالات نوزادان و نحوه مدیریت آنها را به طور جامع پوشش می دهد.

تمامی مطالب این کتاب به صورت مختصر و فشرده، در قالب ضروریات مورد توجه در هر شرایطی از جمله تعریف، شناسایی علل، پاتوفیزیولوژی، علایم و نشانه ها، تستهای تشخیصی، درمان و عوارض آنها به شما کمک میکند که به سرعت به اطلاعات مهم دسترسی پیدا کنید.