مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب قانون تجارت، گردآوری و تدوین: محمدرضا ملکی

دارای فضای مناسب جهت کناره نویسی قوانین

بر اساس آخرین اصلاحات

قانون تجارت مصوب 1311/02/13 (کمیسون قوانین عدلیه) با اصلاحات بعدی
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت
قوانین مرتبط با اشخاص و اعمال تجاری
قوانین مرتبط با شرکت های تجاری
قوانین مربوط به اسناد تجاری
قوانین مرتبط با ورشکستگی

سایر قوانین:

قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علایم تجاری
قانون تجارت الکترونیکی
آیین نامه اجرایی ماده 48 قانون تجارت الکترونیکی