مطالعه کنید »» منابع آزمون قضاوت 98 معرفی و خرید بهترین منابع قضاوت

  • خلاصه مباحث کاربردی از کلیه دروس آزمون قضاوت در یک کتاب
  • ارائه مطالب مهم و نکات برتر منابع هر درس
  • تست های آزمون قضاوت دوره‌های گذشته در انتهای هر درس
  • پاسخ تشریحی تست های ارائه شده

کتاب جامع آزمون قضاوت کتابی شامل خلاصه مباحث کاربردی هر درس بهمراه تست های منتخب از آزمون قضاوت دوره های گذشته می باشد و شامل دروس زیر است:

  • حقوق مدنی
  • آیین دادرسی مدنی
  • حقوق تجارت
  • حقوق جزای عمومی و اختصاصی
  • آیین دادرسی کیفری

درس استعداد شغلی در این کتاب مورد بررسی قرار نگرفته است