مشخصات, قیمت و خرید کتاب چک لیست نظارت بر ایمنی و حفاظت کار انتشارات نوآور اثر محمد عظیمی آقداش :

کتاب حاضر قابل استفاده برای :

  • اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان
  • مهندسان ناظر و مجریان ساختمان
  • مدیران کارگاه،کارفرما و بستانکاران
  • کارگاه های عمرانی و ساخت و ساز شهری