منظور از مدیریت ورزشی سازماندهی، برنامه‌ریزی، کنترل و نظارت در ورزش و تربیت بدنی است. از آن جایی که ورزش جایگاه ویژه‌ای در تمامی کشورهای جهان دارد و از طریق آن می‌توان به اهداف فرهنگی، سیاستی، اقتصادی و … خود رسید لزوم تعریف رشته‌ای که بتواند این افدام را محقق سازد احساس می‌شد. مدیریت سازمان‌های ورزشی ذیل رشته تربیت بدنی و مدیریت ورزشی قرار می‌گیرد که به عنوان یک یکی از واحدهای درسی در دانشگاه تدریس می‌شود. کتاب مدیریت سازمان های ورزشی اثر دکتر نصرالله سجادی از انتشارات سمت یکی از کتاب‌هایی است که به طور تخصصی برای درس سازمان‌های ورزشی تالیف گشته و می‌تواند نیاز دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی در داشتن یک مبع جامع درسی را برطرف سازد. همچنین درس مدیریت سازمان‌های ورزشی یک مواد امتحانی مشترک در کنکور کارشناسی ارشد علوم ورزشی نیز محسوب می‌شود از این رو کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی سجادی می‌تواند به عنوان یک کتاب مرجع آموزشی برای متقاضیان آزمون‌های علوم ورزشی که زمان مطالعه‌ی زیادی دارند نیز مفید واقع شود.

بررسی کتاب مدیریت سازمانهای ورزشی دکتر سجادی

از آنجایی که این کتاب مختص دانشجویان کارشناسی تربیت بدنی نوشته شده مبحث بندی آن به گونه ای تالیف شده است که دانشجویان بتوانند در امتحانات پایان ترم تسلط کافی داشته باشند و نمره‌ی پایانی خوبی را دریافت کنند. کتاب علاوه بر مروری کوتاه بر مدیریت، اصول و مبانی سازمانها را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد. آشنایی با مدیریت سازمان‌های خارجی، مقایسه‌ی آنها با سازمان‌های ورزشی داخلی، مدیریت سطوح در تربیت بدنی و بررسی نمودار‌ها از دیگر مباحثی است که کتاب مدیریت ورزشی سجادی به پرداخته است.

معرفی سرفصل‌ های کتاب مدیریت سازمان های ورزشی دکتر سجادی

  • مروری کوتاه بر مدیریت
  • اصول و مبانی سازمان
  • آشنایی با سازمان‌های ورزشی داخلی و بین‌المللی
  • مدیریت و برنامه‌ریزی در تربیت‌بدنی
  • بودجه و امور مالی
  • مدیریت جلسات و شوراهای تربیت‌بدنی
  • مدیریت برگزاری مسابقات ورزشی
  • نمودار سازمانی و سطوح مدیریت در تربیت‌بدنی
  • حل مسئله و تصمیم‌گیری
  • نحوه اعزام گروه‌های ورزشی و طبقه‌بندی سطح مسابقات