مشخصات، قیمت و خرید اینترنتی کتاب مدار منطقی مدرسان شریف اثر دکتر عباسپور و مهندس نیک روان

کتاب مدارهای منطقی مدرسان شریف حاصل پژوهش در منابع مختلف درس مدارهای منطقی و همچنین تدوین مطالب تدریس شده تاکنون میباشد که در قالب مثال‌های تشریحی و تستی برای دانش‌پژوهان ارائه گردیده است.

در تنظیم محتوای کتاب مدار منطقی مدرسان شریف ایده‌ها و مباحث موجود در کتب مرجع با کنترل کیفی و کمی دسته بندی شده و به طور مناسبی جهت داوطلبان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ارائه شده است.

  • در انتهای هر فصل سؤالات آزمون‌های سراسری و آزاد سال‌های به صورت طبقه بندی شده بهمراه پاسخ تشریحی و نکات مهم و کلیدی ارائه شده است.
  • در پایان هر فصل یک آزمون نیز جهت سنجش داوطلب در انتهای هر فصل آورده شده است. 
  • در انتهای کتاب سؤالات آزمون‌های سراسری ارشد و دکتری سال‌های اخیر با پاسخ تشریحی و 3 مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان ارائه شده است.