حسابداری صنعتی به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های رشته حسابداری در کنکور جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.

کتاب حسابداری صنعتی مدرسان شریف شامل مفاهیم و مسائل حسابداری صنعتی در قالب توضیح سرفصل‌های مصوب و ارائه سؤالات چهارگزینه ای با پاسخ تشریحی بهمراه نکات مهم و کلیدی است.

انتهای کتاب سؤالات آزمون‌های سراسری با پاسخنامه تشریحی بهمراه نکات مهم و کلیدی و همچنین سه مرحله آزمون خودسنجی جهت سنجش دانشجویان آورده شده است.