مشخصات، قیمت و خرید کتاب حقوق تجارت 4 ربیعا اسکینی (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)

این کتاب برای دانشجویان رشته حقوق به عنوان منبع اصلی درس حقوق تجارت 4 می باشد و به کلیه مفاهیم و مباحث مربوط به ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته می پردازد.