کتاب سوالات کارشناسی ارشد حسابداری از سال 85 تا 98 با پاسخ های کاملا تشریحی و مفهومی به همراه ذکر نکات آموزشی در پاسخ ها و ذکر منبع مرجع برای هر پاسخ تشریحی

جامع ترین کتاب تست کنکور ارشد حسابداری با پاسخ کاملا تشریحی