مشخصات، قیمت و خرید کتاب امور حسبی دوراندیشان اثر دکتر امیر مرادی

مطابق با سرفصل های آموزشی دانشگاه ویژه دانشجویان حقوق، آزمونهای مشاوران حقوقی و اختبار کارآموزان وکالت و قضاء

✅ ارائه یک دوره کامل امور حسبی بر اساس سرفصل های آموزش عالی

✅ ارائه مواد قانونی مرتبط در قالب و نظمی منطقی

✅ ارائه منتخب آراء وحدت رویه، نظریه های مشورتی مربوط و نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

✅ ارائه نکات کلیدی و مهم

✅ ارائه سوالات منتخب در قالب بیازمایم با هدف پیش بینی طرح تست