دروس رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

تحصیلات تکمیلی » دروس رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی

دروس رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی شامل متون روان شناسی به زبان انگلیسی, آمار و روشهای تحقیق, روان شناسی صنعتی و سازمانی, روان شناسی اجتماعی, رفتار سازمانی, روان شناسی امور استخدامی, بالندگی سازمانی می باشد.

اطلاعیه ارسال سفارشات انتهای سال 97 و ابتدای سال 98 مشاهده رد کردن