دروس رشته روانشناسی صنعتی و سازمانی شامل متون روان شناسی به زبان انگلیسی, آمار و روشهای تحقیق, روان شناسی صنعتی و سازمانی, روان شناسی اجتماعی, رفتار سازمانی, روان شناسی امور استخدامی, بالندگی سازمانی می باشد.