مدیریت اسلامی

تحصیلات تکمیلیمحصولاتمدیریت اسلامی

بهترین کتابها و منابع درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مدیریت اسلامی) برای آمادگی آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن