مدیریت اسلامی

تحصیلات تکمیلی / مدیریت اسلامی

بهترین کتابها و منابع درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام (مدیریت اسلامی) برای آمادگی آزمونهای کارشناسی ارشد و دکتری