کتاب تست حقوق جزا

تحصیلات تکمیلی » کتاب تست حقوق جزا

کتاب تست حقوق جزا منطبق بر جدیدترین تغییرات قوانین حقوقی. قابل استفاده برای تمامی آزمون های حقوقی (ارشد حقوق، دکتری حقوق، آزمون وکالت و …)

اطلاعیه ارسال سفارشات انتهای سال 97 و ابتدای سال 98 مشاهده رد کردن