گرایش های ارشد مدیریت بازرگانی

تحصیلات تکمیلیمحصولاتگرایش های ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش های ارشد مدیریت بازرگانی طبق آخرین اطلاعات موجود در دفترچه سازمان سنجش سال 96 رشته مدیریت به شرح زیر می باشند:

  • بازاریابی

  • بازرگانی بین المللی

  • تجارت الکترونیکی

  • مدیریت استراتژیک

  • بازرگانی داخلی

  • کارآفرینی

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن