گرایش های ارشد مدیریت بازرگانی

تحصیلات تکمیلی / گرایش های ارشد مدیریت بازرگانی

گرایش های ارشد مدیریت بازرگانی طبق آخرین اطلاعات موجود در دفترچه سازمان سنجش سال 96 رشته مدیریت به شرح زیر می باشند:

  • بازاریابی

  • بازرگانی بین المللی

  • تجارت الکترونیکی

  • مدیریت استراتژیک

  • بازرگانی داخلی

  • کارآفرینی