دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

تحصیلات تکمیلی » دروس کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی شامل:

  • تحقیق در عملیات «پژوهش عملیاتی»

  • بازاریابی

  • زبان عمومی و تخصصی

  • اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام

  • ریاضی و آمار

  • تئوریهای مدیریت

  • اقتصاد خرد و کلان

اطلاعیه ارسال سفارشات انتهای سال 97 و ابتدای سال 98 مشاهده رد کردن