دروس کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

تحصیلات تکمیلی / دروس کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

دروس کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات شامل زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی) – دروس مشترک (ساختمان های گسسته، ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، مهندسی نرم افزار، شبکه های کامپیوتری) – اصول و مبانی مدیریت – مجموعه دروس تخصصی مشترک (اصول طراحی پایگاه داده ها، هوش مصنوعی، سیستم های عامل) می باشد.