کتاب معرفی شده زیر با عنوان کتاب آموزش آباکوس مثلث نارنجی اثر دکتر محمدمهدی درویشی، مهندس یوسف طرازجمشیدی، مهندس محمد صلحی و مهندس رابعه رزمجویی از انتشارات آفرنگ می باشد و به عنوان کتاب جامع آموزش آباکوس شناخته می شود

کتاب آموزش آباکوس مثلث نارنجی شامل راهنمای جامع تحلیل مکانیکی به کمک نرم‌افزار Abaqus می باشد و راهنمایی جامع در اجرای انواع تحلیل‌های مهندسی و المان محدود از قبیل تحلیل و طراحی سازه‌های هوافضا و قطعات مکانیکی، سازه‌های ساختمانی و پل‌ها، مکانیک خاک، آکوستیک، اندرکنش سیال و جامد، انتقال حرارت و غیره با استفاده از  نرم‌افزار Abaqus می باشد.

خرید کتاب آموزش آباکوس مثلث نارنجی