کمیته ترافیک دانشگاه صنعتی شریف مقررات جدید عبور مرور افراد پیاده و خودروها را تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، کمیته ترافیک دانشگاه صنعتی شریف بر اساس آیین نامه ای که به تصویب هیات رئیسه این دانشگاه رسیده است، مقررات جدیدی را در خصوص عبور و مرور افراد پیاده و خودروها تبیین کرده است.

هدف از تدوین این مقررات ساماندهی تردد است.

از ۲۰ شهریورماه سال جاری نحوه عبور و تردد خودروها و افراد پیاده در این دانشگاه با تغییرات و اصلاحاتی همراه خواهد بود.

امکان تردد از درب اصلی دانشگاه صنعتی شریف تنها برای عابرین و افراد پیاده امکان پذیر خواهد بود.

همچنین درب تربیت بدنی تنها برای ورود خودروها و ورود و خروج عابرین پیاده مسیر است.

از درب انرژی نیز تنها ورود و خروج افراد پیاده استفاده خواهد شد و امکان تردد خودروها از این درب مسیر نخواهد بود.

همچنین خروج خودروها از درب مهندسی صنایع بلامانع و امکان ورود و خروج عابرین پیاده پس از اصلاح این درب دانشگاه امکان پذیر است.

ورود و خروج خودروها تا اطلاع ثانویی از درب نقلیه ممکن خواهد بود.

مقررات جدید تردد در دانشگاه شریف اعلام شد

منبع: مقررات جدید تردد در دانشگاه شریف اعلام شد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency