در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ مجموعه علوم زمین «زمین شناسی» (کد 1201) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید.

 
شامل گرایش های:
 1. پترولوژی
 2. زمین شناسی اقتصادی
 3. زمین ساخت تکتونیک
 4. آب زمین شناسی
 5. چینه نگاری و دیرینه شناسی
 6. رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی
 7. زمین شناسی نفت
 8. زمین شناسی مهندسی
 9. زمین شناسی زیست محیطی
 10. زمین شیمی
 11. سنجش از دور زمین شناختی