دانلود رایگان دفترچه سوالات و پاسخنامه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی سال ۹۸

دانلود دفترچه سوالات دکتری برنامه ریزی درسی 98 (دروس تخصصی)

دانلود پاسخنامه و کلید سوالات دکتری برنامه ریزی درسی 98 (دروس تخصصی)

دانلود دفترچه سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه علوم انسانی)

دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات استعداد تحصیلی و زبان انگلیسی آزمون دکتری 98 (رشته های گروه علوم انسانی)