در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور کارشناسی ارشد سال ۹۸ جغرافیا مجموعه علوم جغرافیایی (کد 1102) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید.

 

 

دفترچه سوالات کنکور ارشد 98 جغرافیا شامل سوالات در تمامی گرایش های زیر می باشد:

  1. آب و هواشناسی
  2.  ژئومورفولوژی
  3.  جغرافیا و برنامه ریزی شهری
  4.  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
  5.  برنامه ریزی آمایش سرزمین
  6.  مخاطرات محیطی
  7.  جغرافیای سیاسی
  8.  جغرافیا و دفاع مقدس
  9.  طبیعت گردی
  10.  جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری