در این قسمت می توانید دفترچه سوالات کنکور ارشد سال ۹۸ ترویج و آموزش کشاورزی (کد 1362) را همراه با جواب و پاسخنامه کلیدی آن به صورت رایگان دانلود نمایید.

دفترچه سوالات آزمون کارشناسی ارشد 98 رشته ترویج و آموزش کشاورزی شامل دروس و مواد امتحانی زیر می باشد:

  1. زبان عمومی و تخصصی
  2. اصول ترویج کشاورزی
  3. اصول آموزش کشاورزی
  4. آموزش بزرگسالان
  5. مدیریت در ترویج و آموزش کشاورزی
  6. توسعه کشاورزی و عمران روستایی

و شامل گرایش های زیر می باشد:

  1. ترویج کشاورزی پایدار و منابع طبیعی
  2. آموزش کشاورزی پایدار و محیط زیست
  3. زیست بوم انسانی کشاورزی
  4. نوآوری و کارآفرینی کشاورزی