منابع ارشد کارگردانی 97

تحصیلات تکمیلی » مطالب سایت » منابع ارشد کارگردانی 97

منابع کارشناسی ارشد کارگردانی

منابع کارشناسی ارشد کارگردانی جهت آمادگی آزمون کارشناسی ارشد کارگردانی نمایش سال 97: آناتومی ساختار درام / نصراله قادری / کتاب نیستان به سوی تئاتر بی چیز / یرژی گروتوفسکی / نشر قطره پیشروان تئاتر اروپا / ناصر حسینی مهر / نشر قطره تاریخ تئاتر جهان / اسکار براکت / انتشارات مروارید شرح جامع کارگردانی [...]

ارسال رایگان سفارشات 100هزار تومان به بالا رد کردن